Tiny Queens (Tiny Novice - Level 1)

Tiny Novice (Ages 3-4)

Beauty Queens (Tiny Prep - Level 1)

Tiny Prep (Ages 5-6)

Fierce Queens (Junior Elite - Level 1)

Junior Level 1 (Ages 7-14)

Glamour Queens (Youth Elite - Level 2)

Youth Level 2 (Ages 7-11)

Supreme Queens (Junior Internationsal Elite - Level 4)

Junior International Level 4 (Ages 8 - 16)

Sassy Queens (Junior Hip Hop)

Junior Hip Hop (Ages 9 - 14)